Home Technika a internet Aký typ vysokej je pre Vás najvhodnejší?

Aký typ vysokej je pre Vás najvhodnejší?

by spravca

Ak práve zvažujete, či a kam ísť na vysokú, možno ste sa ocitli v slepej uličke. Stáva sa to, najmä keď k rozhodnutiu, kde si podať prihlášku pristupujete zodpovedne.

Štúdium na vysokej však stojí za poriadne zváženie a kto chce mať z diplomu skutočný osoh, nesmie pri tomto rozhodovaní nič podceniť. Čo všetko je treba brať do úvahy?

Typ vysokej školy

V prvom rade si musíte ujasniť, o aký typ vysokej školy máte záujem. Nie je totiž vysoká ako vysoká. Na každej vysokej škole od Vás síce budú požadovať vypracovanie záverečnej práce, otázne ale je, akej. Rozoznávame totiž:

Univerzitnú vysokú školu – tá poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia a tiež vykonáva vedeckú činnosť súvisiacu so študijnými programami, ktoré je na danej univerzite možné študovať

Odbornú vysokú školu – tu možno absolvovať prvý stupeň vysokoškolského štúdia, ktorého  zvládnutie podmieňuje obhájená bakalárska práca a úspešné štátnice

Vysokú školu – poskytuje vzdelanie v programoch prvého aj druhého stupňa vysokoškolského štúdia, pričom sa zaoberá najmä základným výskumom

Všetky vysoké školy bez ohľadu na to, o aký typ vysokej školy ide, sa delia na fakulty, ktoré sa ďalej rozdeľujú špecializované katedry.

Voľba študijného odboru

Ďalej prichádza na rad dôležité rozhodnutie, o aký študijný odbor by ste mali záujem, respektíve ktorý odbor je pre Vás vhodný, kde máte šancu na prijatie aj následné štúdium a v neposlednom rade zvažujeme, či sa jedná o odbor perspektívny. Nejde len o dobré vypracovanie diplomovej práce, dôležité je tiež myslieť na to, čo bude potom, po škole. Aké sú Vaše šance uplatniť sa v praxi, aký je plat pracovníkov v danej oblasti? Toto všetko sú podstatné otázky, ktoré si položte ešte predtým, ako si podáte prihlášku na vybraný študijný odbor.

Forma štúdia

Asi viete, že rozoznávame niekoľko foriem štúdia. Denná forma je najrozšírenejšia a znamená, že študent sa denne zúčastňuje na všetkých vzdelávacích činnostiach. Zahŕňa to pravidelné absolvovanie seminárov, prednášok, písanie seminárnych prác a pravdaže, po prvých troch rokoch príde aj na povinné vypracovanie bakalárskej práce.

Externá forma štúdia je predovšetkým pre tých študentov, ktorí študujú popri zamestnaní. Charakterizuje ju najmä samoštúdium, prípadne občasné prednášky či konzultácie s pedagógmi.

Stupeň štúdia

Bakalárske, magisterské alebo aj doktorandské štúdium? Túto otázku si zrejme zodpoviete až priamo na univerzite. Kým niekoho pohltí štúdium natoľko, že ani nepripúšťa inú možnosť, ako doštudovať minimálne  druhý stupeň vysokoškolského štúdia, iných už tvorba aj následná obhajoba bakalárky, nehovoriac o štátniciach, zmôžu natoľko, že ďalšie dva roky na vysokej a prípadná diplomová práca sú pre nich obrovským strašiakom. A tak sa uspokoja s titulom Bc. a idú v ústrety reálnemu životu.

Ako sa rozhodnete Vy? Už máte v tom, na akú vysokú ísť, jasnejšie?

 
Autorské právo: prometeus / 123RF Reklamní fotografie

You may also like