Home Technika a internet Poisťovňa vám nechce preplatiť škodu z PZP? Pozrite sa, ako to je s rozbitím čelného skla na aute

Poisťovňa vám nechce preplatiť škodu z PZP? Pozrite sa, ako to je s rozbitím čelného skla na aute

by spravca

Stala sa vám na vašom vozidle nepríjemná škoda spôsobená odleteným kamienkom, ktorý vám rozbil čelné sklo? Poisťovňa vám z vášho povinného zmluvného poistenia (PZP) nechcela škodu preplatiť? Ako sa v tejto situácii zachovať a na čo máte, resp. nemáte nárok? Prečítajte si, ako to s rozbitým čelným sklom a vzniknutou škodou v skutočnosti je.

Ako to bolo doteraz?

Nie je to tak dávno, čo viedli medzi sebou spory inštitúcie ako Národná banka Slovenska a Slovenská kancelária poisťovateľov o to, či je letiaci kameň v prevádzke vozidla alebo nie. Kancelária poisťovateľov bola, samozrejme, proti, pretože poisťovne sa chceli vyhnúť  preplácaniu týchto škôd, ktorých bolo viac než dosť.

Najväčší zlom nastal zrejme v roku 2011. Do toho času nemali poisťovne s preplácaním rozbitého čelného skla v dôsledku letiaceho kameňa problém a náhrady škôd viac-menej vyplácali. Počet takýchto prípadov však začal narastať a poisťovne odmietli viac škody preplácať s odôvodnením, že je náročné preukázať vinníka škody.

Poškodení vodiči si tak museli začať opravy a výmeny čelného skla hradiť z vlastných peňazí, samozrejme, ak nemali uzatvorené havarijné poistenie a pripoistenie čelného skla. Neexistovala jednotná právna norma, na základe ktorej by poisťovne boli povinné preplácať takéto vzniknuté škody. Zlom nastal zrejme až v roku 2013.

Bojujte za svoje práva

Ak ste každodenným užívateľom svojho vozidla a jazdíte denne, je tu riziko ohrozenia a vzniku dopravnej nehody či škody na vašom aute. Treba však rozlišovať tieto pojmy. Zatiaľ čo povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré ste spôsobili vy na inom majetku, havarijné poistenie pokrýva škody spôsobené niekým iným na vašom vozidle.

Závisí od danej havarijnej poistky, na čo všetko sa vzťahuje, mnohé pokrývajú aj vandalizmus, škody spôsobené živelnou pohromou, zosuvy pôdy, skál, zrútenie predmetu na vaše auto a podobne. Ako je to teda s tým nešťastným malým kamienkom, ktorý je schopný rozbiť vám čelné sklo?

Vo všeobecnosti ide o udalosť, ktorá nie je zavinená vodičom daného vozidla. Nejde teda o žiadnu dopravnú nehodu, pri ktorej by bola zranená alebo usmrtená osoba. Ide o nezavinenú udalosť, ktorej vodič auta nevedel nijako zabrániť. Mnoho vodičov sa začalo so svojimi požiadavkami obracať na súdy, pretože im poisťovne zamietali náhradu škody vzniknutej na skle auta.

Práve Národná banka Slovenska vydala pomocné stanovisko pre poškodených vodičov, v ktorom odporučila postup pri riešení týchto konfliktných a nepríjemných situácií. Poisťovniam však ani naďalej nevyplývala z týchto stanovísk zákonná povinnosť. Stanovisko NBS bolo vtedy takéto:

V prípade škody na čelnom skle zaujíma NBS stanovisko, že vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla spôsobí škodu.

Je teda poisťovňa povinná vám preplatiť rozbitie čelného skla?

Občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vydalo dňa 3. júna 2014 stanovisko na základe právoplatných rozhodnutí súdov, ktoré riešili spory týkajúce sa rozbitého čelného skla na autách. Išlo o nezrovnalosti kvôli preplateniu škody vzniknutej na čelnom skle, ktoré rozbil odletený kamienok. Po vyhodnotení uvedených rozhodnutí súdov dospelo kolégium k nasledujúcemu záveru:

Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Je teda zrejmé, že aj stanovisko NBS pre poisťovne, aj odporúčania súdov z predchádzajúcich súdnych sporov vydaných ako určitý precedens sa zhodujú v tom, že kamienok vymrštený iným motorovým vozidlom či iný predmet, ktorý rozbije vodičovi čelné sklo, napácha škodu, ktorá súvisí s prevádzkou vozidla.

Ak si chcete byť istý, poistite sa!

Zo stanoviska Najvyššieho súdu teda vyplýva, že ak vodičovi vznikne škoda na čelnom skle spôsobená odleteným kamienkom, poisťovňa je povinná takúto škodu preplatiť. Toto stanovisko tak jednoznačne hrá v prospech poškodeného klienta. Nie je teda potrebné pripoistiť si riziko poškodenia čelného skla.

Ak si však chcete byť úplne istý, môžete uzatvoriť doplnkové havarijné pripoistenie, v ktorom máte čelné sklo poistené. Je teda len na vás, ako sa rozhodnete. Je potrebné za svoje práva bojovať a domáhať sa svojich peňazí. Nezabúdajte, že výmena čelného skla nie je práve najlacnejšia záležitosť a dnes už môže ísť o skutočne vysokú sumu.

Z daného odporúčania súdov je zjavné, že preplatenie vášho čelného skla by malo byť hradené z vášho povinného zmluvného poistenia. Iste však viete, že všetci hľadajú medzery v zákonoch, preto ak si nie ste istý, pripoistite svoje čelné sklo teraz a môžete sa tak vyhnúť zbytočným ťahaniciam po súdoch, prípadne vysokým sumám za výmenu čelného skla.

You may also like