Home Technika a internet Predstavujeme… Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Predstavujeme… Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave

by spravca

Kam za dobrým štúdiom? Možno vám to tiež beží v hlave a ste nerozhodní.

A čo tak zvoliť si ekonomický smer na jednej z najprestížnejších vysokých u nás? Na Ekonomickej univerzite a jej Obchodnej fakulte…

Viac o Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave je označovaná za významnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v oblasti obchodno-vedných disciplín. Ide o dlhoročne etablovanú fakultu, ktorá má svoje pevné miesto medzi ostatnými obdobne zameranými vysokoškolskými ustanovizňami na Slovensku.

Cieľom Obchodnej fakulty je pripraviť odborníkov pre prax v domácich aj medzinárodných obchodných a výrobných organizáciách, poradenských firmách, inštitúciách štátnej a verejnej správy a tretieho sektoru.

Poslanie Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Pri náročnom rozhodovaní, kam na VŠ neraz pomôže aj všimnúť si, čo daná vysoká škola garantuje ako svoje prioritné poslanie a cieľ. V prípade Obchodnej fakulty je v súlade s jej štatútom poskytovať predovšetkým kvalitné ekonomické vzdelávanie, a tak vychovávať vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti marketingu, obchodu, medzinárodného podnikania, cestovného ruchu, hotelierstva, služieb, komerčného práva, obchodného podnikania a manažérstva kvality, ktorí budú schopní presadiť sa aj v tvrdej konkurencii a uspieť na trhu práce nielen v našom regióne, ale aj v širšom európskom a medzinárodnom priestore. Rovnako tak je pre nich dôležité produkovať vedeckých odborníkov ekonomicko-obchodných vied pre potreby vysokého školstva a praxe v podmienkach vysoko konkurenčného prostredia so zreteľom na spoločenský záujem.

Znie to zaujímavo, čo poviete? Dali by ste si povedať a skúsite si podať prihlášky práve sem? Prijímačky sú síce len na vás a vašich schopnostiach, ale s čímkoľvek ďalším na vysokej, či už s tvorbou seminárnych prác alebo podkladmi k záverečnej práci, jej ukážky a vzor, to všetko vám poskytneme a radi vám s tým pomôžeme. Nech náročné štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave hravo zvládnete.

 

You may also like