Home Technika a internet Medzinárodná ochranná známka

Medzinárodná ochranná známka

by spravca

Výrobky označené ochrannými známkami sa dnes predávajú v celosvetovom meradle. Aj preto si majitelia známok zaišťujú ich právnu ochranu vo všetkých štátoch, kde sa budú ich známky používať. Každá ochranná známka je však chránená vždy iba na území toho štátu, ktorej orgány túto známku aj zapísali. To znamená, že právna ochrana známok má teritoriálnu povahu.

Ochranu známok v zahraničí je možné zaistiť nasledujúcimi spôsobmi:

 

  1. Tzv. národnou cestou, kedy sa známka prihlási do Ochranného registra v tom štáte, kde si chce zaistiť ochranu.
  2. Prostredníctvom mezinárodného zápisu ochranných známok na základe Madridskej dohody o mezinárodnom zápise ochranných známok a Protokole k tejto dohode (mezinárodní ochranná známka).
  3. Pre ochranu na celom území Európskej únie môžeme zvoliť aj inštitút európskej známky.

 

Madridská dohoda

Madridská dohoda a Protokol k tejto dohode poskytujú príslušníkom zmluvných strán možnosť ochrany ich známok vo všetkých zmluvných štátoch Madridskej dohody alebo Protokolu na podklade jedinej prihlášky podanej na Mezinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve.

Každý, kto chce prihlásiť svoju ochrannú známku, musí byť podľa madridskej dohody príslušníkom niektorého členského štátu EÚ alebo v ňom musí mať aspoň sídlo či reálnu obchodnú činnosť.  Podľa Madridskej dohody musí byť ochranná známka najskôr zaregistrovaná v národnom Registri oz a následne prostredníctvom tohto úradu je možné podať prihlášku aj na Mezinárodný úrad v Ženeve.

 

Poplatky za registráciu ochrannej známky v zahraničí

Štandardná cena za registráciu ochrannej známky  na medzinárodnej úrovni vychádza zo sadzobníka poplatkov, ktorý je platný od 1.4.1996. Poplatky sú splatné vo švajčiarskych frankoch a platia sa na účet Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve. Výnosy z týchto poplatkov sa následne rozdeľujú medzi členské štáty.
Autorské právo: pixelery / 123RF Reklamní fotografie

You may also like