Home Technika a internet Prečo je potrebné webové stránky lokalizovať?

Prečo je potrebné webové stránky lokalizovať?

by spravca

Kto nie je na webe, akoby ani nebol. A kto už na webe je, chce byť na popredných miestach vo vyhľadávači. Nech sa o ňom dozvedia aj iní, čo najviac ľudí…

Hotová veda, našťastie existujú profesionáli, ktorí aj toto hravo zvládajú.

Lokalizácia webu

Lokalizácia je špecifická služba, kde je istý produkt pretransformovaný do jedného alebo niekoľkých cudzích jazykov. Dôraz sa tu kladie predovšetkým na potreby konečného užívateľa produktu, teda zákazníka.

Lokalizácia softvéru

Máloktorá prekladateľská práca je taká náročná na presnosť termínov a presnosť prekladateľskej práce ako práve lokalizácia softvéru. Rozhodne to teda nie je práca na doma, ale patrí do rúk odborníkom. Iba tí vedia pracovať s programovým kódom a lokalizáciu nastavia presne podľa vašich požiadaviek. Či už ide o lokalizáciu kancelárskeho softvéru, lokalizáciu webových aplikácií alebo o preklad počítačových hier.

Lokalizujte s ohľadom na miestne zvyklosti

Lokalizácia, to nie je iba preklad webových stránok. Kým primárnym cieľom prekladu je preložiť text do požadovaného jazyka, lokalizácia webovej stránky ju navyše prispôsobuje miestnym trhom a kultúre.

SEO podpora

Stránku v cudzom jazyku nestačí len dôsledne preložiť, zvýšenú pozornosť je treba venovať aj použitiu vhodných kľúčových slov a frázam, ktoré sú pre daný trh a odbor typické a ktoré zaistia lepšie hodnotenie v internetovom vyhľadávači. Preklad stránok so SEO podporou sa uskutočňuje prostredníctvom špecializovaných prekladateľov, korektorov, editorov a SEO špecialistov.

A čo je to teda SEO? Ide o skratku slov Search Engine Optimalization, t.j. optimalizáciu pre vyhľadávače. Je to metodika vytvárania a upravovania webových stránok spôsobom, ktorý ich obsah a formu prispôsobí internetovým vyhľadávačom (napr. Google, Yahoo, Bing a iné). Cieľom optimalizácie je získať vo výsledku hľadania v internetových vyhľadávačoch pre danú webovú stránku vyššiu pozíciu, čím sa zvyšuje čítanosť stránky, aj cielenosť návštevníkov stránky.

Služba prekladov s podporou SEO zahŕňa následujúce kroky:

– analýza textov, formátovanie a kódovanie zdrojových stránok určených k lokalizácii do cudzieho jazyka

– analýza kľúčových slov daného odboru podľa hodnotení internetových vyhľadávačov

– návrh odporúčaných kľúčových slov a ich konzultácie so zákazníkom

preklad vybraných kľúčových slov do cieľového jazyka

– preklad zdrojových textov a implementácia kľúčových slov podľa požiadaviek SEO

jazyková korektúra rodeným hovoriacim cieľového jazyka s prihliadnutím na požiadavky SEO
Autorské právo: 5432action / 123RF Reklamní fotografie

You may also like