Home Technika a internet Zníženie daňového základu pomocou stravovania

Zníženie daňového základu pomocou stravovania

by spravca

Živnostník a samostatne zárobková činná osoba (SZČO) má právo na zahrnutie výdavkov do nákladov, vďaka ktorým si môžu znížiť základ dane. V tomto smere si môžu vybrať, či pôjde o účtovanie stravných lístkov alebo daňové bločky v reštauračných zariadeniach.

Stravné lístky

Stravný lístok je nutné najprv zakúpiť si u niektorej zo spoločnosti Sodexho, Ticket Restaurant, Vaša stravovacia alebo Doxx. Živnostník si pritom hradí celú sumu stravného lístka a jeho maximálna hodnota, ktorá sa môže zaradiť do nákladov je vo výške 4,20 eur.

Do nákladov si môže živnostník zahrnúť iba toľko lístkov, koľko pracovných dní odpracoval. Je možné zaradiť i stravné lístky z víkendu, kedy je však potrebné taktiež preukázať, že tieto dni si živnostník odpracoval a to faktúrou, dodacím listom, cestovným príkazom z daného dňa, knihou jázd, účtenkou vystavenou zákazníkovi alebo účtenkou o nákupe materiálu. Za rok máme 260 pracovných dní, za ktoré si môže živnostník znížiť základ dane o výdavky na stravné vo výške až 1050 eur.

Výhodou stravných lístkov je aj fakt, že nie je potrebné pridávať do účtovníctva každý jeden bloček, čo sa hodí v prípade ak živnostník platí svojmu účtovníkovi za každý spracovávaný doklad. Nevýhodou je zas poplatok, ktorý si účtujú firmy vydávajúce stravné lístky. Preto sa oplatí kúpiť stravné lístky dopredu na jeden nákup za výhodnejšiu cenu.

Pri stravných lístkoch platí podmienka, že sa nemôžu použiť na pokrytie výdavkov už uplynutého obdobia.

Daňové bločky z reštauračných zariadení

Živnostníci, ktorí sa stravujú v reštauráciách si môžu odkladať daňové doklady a na konci zdaňovacieho obdobia si ich zahrnúť do nákladov. Za každý pracovný deň sa dá uplatniť suma vo výške 4,20 eur. Pokiaľ živnostník za obed zaplatí viac, do nákladov si môže zahrnúť iba sumu 4,20 eur. Nevýhodou je, že pokiaľ zaplatí za obed menej, do nákladov si môže zahrnúť iba skutočne zaplatenú sumu.

Neuplatnenie nároku 

Nárok na stravný lístok živnostníci a SZČO stratia, pokiaľ:

  1. si uplatňujú paušálne výdavky,
  2. podnikajú popri zamestnaní (zamestnávateľ im totižto prispieva na stravovanie).

 

 

 

You may also like