Home Technika a internet Horoskop predpovie nám šťastie v láske alebo úspešnú kariéru?

Horoskop predpovie nám šťastie v láske alebo úspešnú kariéru?

by spravca

Horoskopy majú pôvod v dávnej minulosti. Astrologické prvky horoskopov, ktoré sa na výpočty používajú dodnes boli využívané už v starovekej Indii okolo roku 3000 pred Kr.

Horoskopy vychádzajú z astrologického rozloženia planét a ďalších astrologických prvkov ako napr. systému 12 domov, ktorý je odvodený od otáčania Zeme okolo svojej osi. Podľa postavenia planét v okamihu nášho narodenia môže astrológia určiť, ktoré planéty nás v živote ovplyvňujú. Astrologické domy zas upresnia jednotlivé sféry života  a to najmä zdravie, partnerstvo, rodina, majetok, kariéra.

Astrológia je založená na princípe matematických výpočtov. Hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a aktuálnymi, minulými či budúcimi dejmi na určitom mieste povrchu Zeme. Najčastejším produktom astrológie je horoskop.  Horoskop teda vychádza z akéhosi schematického obrazca v ktorom sú zakreslené dôležité astrologické body (pozície Slnka, Mesiaca) v konkrétnom časovom vymedzení a mieste, ktoré najčastejšie predstavujú dátum a miesto narodenia. Každá planéta totiž predurčuje charakteristické vlastnosti.

Horoskopy predstavujú dôkladné pozorovanie a meranie pohybov planét a súhvezdí, ktoré prechádzajú cez jednotlivé znamenia zverokruhu. Prioritne slúžia na určenie charakteru osoby a poukazujú na pravdepodobné tendencie nasledujúcich období. Horoskop nemá tendencie presne uhádnuť čo sa nám stane a neminie nás, ale naznačuje oblasti v ktorých by sa nám malo dariť a v ktorých naopak nie, kedy môžeme očakávať lepšie a kedy horšie dni v jednotlivých životných oblastiach.

Samozrejme, nájde sa veľké množstvo skeptikov – ľudí, ktorí horoskopy a ich pravdivosť považujú za úplnú hlúposť a nezmysel. Svoje presvedčenie obhajujú pomocou viacerých tvrdení: napr. astrológia je založená iba na placebo efekte, moment narodenia ako určujúci bod (dátum samotného počatia je podľa nich dôležitejší ako dátum pôrodu, ktorý sa dá ovplyvniť umelým vyvolaním pôrodu či cisárskym rezom), rozdielne osudy dvojičiek – dvojičky sa narodia takmer v tú istú dobu a ich osudy sú napriek tomu rozdielne.

Čaká ná vás nová láska, budete zdraví a povýšenia vás v práci?

Napriek tomu, mnohí ľudia nedajú na horoskop dopustiť a denne ho vyhľadávajú, aby sa dozvedeli čo by im nasledujúce hodiny, dni a týždne hviezdy predpovedajú, na čo si majú dávať pozor, alebo v akej sfére života sa môžu cítiť sebavedomejší – lebo im jednoducho hviezdy prajú.

 

You may also like