Home Technika a internet Naučte sa robiť originálne fotografie!

Naučte sa robiť originálne fotografie!

by spravca

Ste začínajúci fotograf a neviete, na základe ktorých pravidiel sa máte riadiť pri fotografovaní? Nebojte sa, nejde o žiadnu vedu, ktorú by ste z nejakého dôvodu nezvládli. Fotografovanie je kreatívna činnosť, a práve preto má osvedčené pravidlá. K tomu, aby bolo fotografovanie zmysluplné, je dobré pochopiť, v čom spočívajú fotografické poučky.

Fotografickou kompozíciou rozumieme vzájomné vizuálne usporiadanie objektov na výslednom snímku, a to vzhľadom k fotke, tak i k sebe navzájom. Zamyslime sa teda nad tým, čo vlastne ako fotografi robíme, keď fotíme.

  1. Vedome si vyberáme, čo bude v zábere a nie to, čo vytvára samotnú realitu.
  2. Umiestnením objektu v rámci fotografie jej priradzujeme určitý význam, dôležitosť.
  3. Uhol záberu zvýrazňuje či potlačuje určité rysy fotografovaných myšlienok, dojmov či spomienok.
  4. Použitou technikou ovplyvňujeme vyznanie celkového snímku i zobrazenie jednotlivých objektov ako je zaostrenie, rozostrenie či zosvetlenie.

Aby ste sa vyhli týmto, ale i ďalším mnohých zlozvykom, s ktorými sa stretáva veľa dnešných fotografov, skúste sa pri fotení trochu uvoľniť a zabudnúť na predchádzajúce pravidlá, ktoré veľa krát môžu skôr uškodiť.

  1. Nechajte osobám priestor v smere ich pohľadu. Scéna bude takto pôsobiť prirodzenejším a realistickejším dojmom, a to i v prípade, ak im pohľad useknete.
  2. Všímajte si kontrast plôch a línií na zábere. Snažte sa o to, aby sa línie vzájomne jemne dotýkali, a to sa týka i krajov fotografie.
  3. Pokiaľ fotíte postavy, snažte sa, aby bolo vidieť jednotlivé končatiny. Ako by vyzeralo, keby osobe na fotke useknete nohy či ruky? Asi nie príliš pekne.

FOTO: © Voyagerix / Dollar Photo Club

You may also like